English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Důležité informace k přijímacímu řízení:

Názorné provedení disciplín školní přijímací zkoušky (testy fyzických předpokladů):

Klik vzpor ležmo – dívky

Klik vzpor ležmo – chlapci

Sedy-lehy (dívky i chlapci)