English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

O studium na pardubické chemické škole je zájem

Dny otevřených dveří ve středních školách představují vedle tradičních přehlídek pořádaných zpravidla úřady práce v jednotlivých krajích nejlepší příležitost k tomu, jak se seznámit s oborovou nabídkou, vybavením učeben či celkovou atmosférou vzdělávacího zařízení. Nejinak je tomu v případě Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Dny otevřených dveří v této odborné škole navštívilo od loňského listopadu celkem 562 rodičů.

„Největší zájem byl o obor Aplikovaná chemie, následován obory Bezpečnostně právní činnost a Požární ochrana. Nezanedbatelný byl také počet návštěvníků, kteří se zajímali o obory Kadeřník a Vlasová kosmetika,“ říká ředitel školy Jan Ptáček. Řada zájemců z řad veřejnosti navštívila školu na základě působivé prezentace v rámci přehlídek, a to i daleko za hranicemi kraje. „Volíme formu jednoduchých chemických pokusů či názorných ukázek, které demonstrují samotní žáci. Reakce žáků základních škol či jejich rodičů dávají tušit, že zájem o námi nabízené obory je poměrně velký. Významnou roli pak hraje i přijetí žáky a učiteli přímo v naší škole. Za jejich přístup k celkové úrovni dnů otevřených dveří a příjemnou atmosféru jim děkuji i touto cestou,“ dodává Jan Ptáček.

Jednotné státní přijímací zkoušky ke studiu na středních školách se v prvním kole pro obory s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech od 12. do 28. dubna 2019, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. do 30. dubna 2019.