English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

TETOVÁNÍ – dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření je součástí diplomové práce Bc. E. Eichlerové. Práce vzniká na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství pod vedením doc. Ing. A. Krejčové, Ph.D. Vyplněním dotazníku nám pomůžete popsat vnímání tetování mladou generací lidí v souvislosti s používáním chemických látek i se samotným procesem tetování.

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že Vaše odpovědi jsou považovány za důvěrné. Dotazník je zcela anonymní, nebude obsahovat Vaše jméno, ani žádné jiné informace, které by Vás mohly individuálně identifikovat. Má-li být tento průzkum úspěšný, je pro nás důležité, abyste odpovídali uvážlivě a upřímně. Neexistují zde správné ani špatné odpovědi. Pokud mezi nimi nenajdete odpověď, která by vystihovala Váš názor nebo zkušenost, vyberte, prosím, takovou odpověď, která se nejvíce podobá vašemu skutečnému názoru.

Online dotazník naleznete na adrese: https://pruzkum.upce.cz/index.php/292796?lang=cs.