English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Zahraniční odborné stáže Erasmus+ v plném proudu!

V rámci mobilitního projektu Erasmus+ z Výzvy 2018 vycestovalo v tomto školním roce na zahraniční odborné stáže již 29 studentů. Cílovou destinací byly Anglie, Litva, Německo, Slovensko.

Další mobility jsou naplánovány a budou realizovány v následujích měsících. Jedná se o Finsko, Kypr, Itálie, Španělsko, Makedonie, Portugalsko, Slovensko. Novinkou letošního projektu jsou dlouhodobé mobility ErasmusPro.

V letošním projektu vycestují celkem čtyři studenti na tříměsíční zahraniční odbornou stáž (v měsících březen–květen 2019), a to dva studenti na University of Plymouth a dva studenti do SBG Dráždany.

Zahraniční odborné stáže jsou pro studenty neocenitelnou odbornou, jazykovou i životní zkušeností.