English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Projekt ECOS pomáhá poznávat Evropu formou počítačových her

Počítačová logika a programovací dovednosti na jedné straně a hlubší znalost reálií daného evropského regionu na straně druhé – rozvoj mladých lidí právě v těchto oblastech je cílem projektu ECOS (Early Coding in Schools) zahrnující různé školy a organizace z Portugalska, Německa, Španělska a České republiky v rámci programu Erasmus +. Střední průmyslová škola chemická Pardubice zastupuje Českou republiku a mládež ve věku 15 – 19 let.

„S pokrokem moderní technologie je schopnost kódování stejně důležitá jako porozumění matematice. Mnoho škol má ale s předáváním těchto dovedností svým žákům problémy, neboť učitelům chybí potřebné zkušenosti,“ říká projektová manažerka Justina Pluktaite z pardubické chemické průmyslovky. Projekt má vytvořit vhodné vzdělávací prostředí, které budou sdílet učitelé z různých zemí bez toho, že by museli vytvářet vlastní zázemí. „Prostředí bude pro žáky natolik zábavné, že budou k tvůrčí práci motivováni, a natolik jednoduché, že učitelé nebudou mít problém zařadit tuto aktivitu do učebních plánů ve výuce programování a regionální historie,“ dodává Justina Pluktaite.

Žáci se navíc blíže seznámí se svým regionem, pomocí kódování propojí jednotlivá místa a zpřístupní je dalším lidem. Učitelé budou moci kombinovat poznatky z více předmětů najednou. Nástroj bude přístupný přes rozhraní prohlížeče, a tak školám nevznikne žádná technická překážka. V rámci projektu partneři vytvoří prostředí, které bude také univerzální, přizpůsobené libovolnému regionu. Jakmile skončí příprava softwaru, bude nástroj za účasti minimálně tří set studentů v různých věkových kategoriích (8 – 12, 15 – 19 nebo starší mládí) ověřen v praxi. Nástroj pak bude sdílen v celoevropském měřítku, a to se zajištěním technické podpory či dalším vzděláváním učitelů s využitím rozvinutých vzdělávacích materiálů. Více o projektu na Facebook pageTwitter.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.