English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Zbavte se strachu z neznámého, poznejte a milujte

Celé dva roky budou studenti středních škol z Turecka, Rumunska, Bulharska, Španělska a České republiky vzájemně poznávat své kulturní zvyky a lidové tradice. Prostřednictvím projektu The More You Know – The More You Love, který je součástí evropského programu Erasmus+, se blíže seznámí s projevy národní kultury, jakými jsou například lidové tance, tradiční divadlo, hudba, architektura, řemeslné umění či národní kuchyně. Součástí pobytu žáků a jejich pedagogů v jednotlivých zemích nebudou jen návštěvy pamětihodností či ukázky lidové tvorby, ale také jejich aktivní činnost v podobě týmové spolupráce či workshopů. Výsledkem projektu budou, mimo jiné, mezinárodní mini slovníky přibližující národní tradice či sbírky lidových písní a tanců určené ke vzájemnému sdílení a další propagaci kulturních kořenů uvedených zemí.

Erasmus The More You Know - The More You Love

„Cílem projektu je překonat obavy vyplývající z kulturních odlišností jednotlivých zemí, z náboženských, rasových, jazykových či genderových rozdílů, bojovat proti předsudkům a rozvíjet spolupráci žáků v tolerantním prostředí. Chceme, aby mladí lidé lépe poznali tradiční kulturní hodnoty svého i dalších národů, dokázali je respektovat a získali potřebné sebevědomí pro vlastní uměleckou tvořivost,“ vysvětluje manažerka projektu Justina Pluktaite ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

Projekt se zaměří také na rozvoj sociálních dovedností účastníků, který zahrnuje týmovou práci, řešení problémů a rozhodování, posílení sebeúcty, prezentační dovednosti, digitální kompetence a samozřejmě anglický jazyk. V rámci projektu budou partneři prosazovat hodnoty, jakými jsou jednota v rozmanitosti, rozmanitost v jednotě, zábava v přátelství a respektu, láska k Evropě jako oblasti míru a kulturní výměny, otevřenost s tolerancí a spolupráce v integraci.

V listopadu se uskutečnilo první setkání pedagogů v Technologické střední škole Ion Nistor v rumunském městě Vicovu de Sus, která má v projektu vedoucí úlohu. V březnu se uskuteční workshop v Profilirana gimnazia Hristo Botev v bulharském Popovu. Dalším partnerem projektu je střední škola Ufuk Arslan Anadolu Lisesi z tureckého města Etimesgut, kam by se účastníci projektu měli vypravit v říjnu tohoto roku. Více o projektu na Facebook.