English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Tříměsíční odborné stáže v rámci programu Erasmus+

Dva studenti 3. ročníku, Adam Neuman a Šimon Sládek, vycestovali na odbornou stáž na prestižní anglickou University of Plymouth, kde absolvují odborný program zaměřený na špičkovou analytickou instrumentaci a její využití v analýze životního prostředí. Další dva studenti 3 ročníku, Pavla Venclová a Tomáš Větvička, vyjíždějí na stáž do německých Drážďan. Budou zde absolvovat odborný program zaměřený na výzkum a kontrolu léčiv na pracovištích dvou prestižních farmaceutických společností (Glaxo Smith Kline Biologicals a Helmoltz-Zentrum Dresden-Rossendorf).

Kromě těchto dlouhodobých stáží vycestují v rámci projektu na dvoutýdenní stáže také další studenti, a to konkrétně do Itálie, Makedonie, Španělska, Portugalska, na Kypr a na Slovensko.

Studenti získávají díky programu Erasmus+ neocenitelnou životní zkušenost; rozvíjejí své odborné znalosti a dovednosti, zlepšují své jazykové kompetence, poznávají kulturu jiných evropských zemí.

Zahraniční odborné stáže se za dobu jedenácti let realizace programu staly neodmyslitelnou součástí vzdělávací nabídky naší školy.

Jana Šedová, kordinátorka projektu

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.