English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Tříměsíční odborné stáže v rámci programu Erasmus+

Dva studenti 3. ročníku, Adam Neuman a Šimon Sládek, vycestovali na odbornou stáž na prestižní anglickou University of Plymouth, kde absolvují odborný program zaměřený na špičkovou analytickou instrumentaci a její využití v analýze životního prostředí. Další dva studenti 3 ročníku, Pavla Venclová a Tomáš Větvička, vyjíždějí na stáž do německých Drážďan. Budou zde absolvovat odborný program zaměřený na výzkum a kontrolu léčiv na pracovištích dvou prestižních farmaceutických společností (Glaxo Smith Kline Biologicals a Helmoltz-Zentrum Dresden-Rossendorf).

Kromě těchto dlouhodobých stáží vycestují v rámci projektu na dvoutýdenní stáže také další studenti, a to konkrétně do Itálie, Makedonie, Španělska, Portugalska, na Kypr a na Slovensko.

Studenti získávají díky programu Erasmus+ neocenitelnou životní zkušenost; rozvíjejí své odborné znalosti a dovednosti, zlepšují své jazykové kompetence, poznávají kulturu jiných evropských zemí.

Zahraniční odborné stáže se za dobu jedenácti let realizace programu staly neodmyslitelnou součástí vzdělávací nabídky naší školy.

Jana Šedová, kordinátorka projektu