English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci se dozvěděli, jak omezit svoji digitální stopu

Každý člověk, který používá internet, chytrý telefon či sociální sítě za sebou zanechává tzv. digitální stopu. Informace o jeho zájmech, navštěvovaných místech či názorech jsou tak zaznamenávány, archivovány a dohledatelné i s odstupem řady let. Informace, které se v digitálním světě jednou objeví, zkrátka nezmizí.

O tom se mohli přesvědčit žáci Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, kteří se 8. března 2019 zúčastnili semináře s názvem Digitální stopa. Za lektorského vedení Kateřinou Vokrouhlíkovou ze společnosti cz.nic si zkusili na příkladu dohledat informace o imaginární žákyni prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou instagram, facebook, rajce.net a podobně. Mnozí byli překvapeni, co se dá o nich zjistit na sociálních sítích a uvědomili si zrádnost takového prostředí v případě, kdy bez větší obezřetnosti sdílejí své osobní údaje.

Odhalení digitální stopy lze podle rad portálu cz.nic znesnadnit především správným nastavením soukromí. „U Facebooku by mělo být základem drtivé většiny příspěvků jejich zobrazení jen pro přátele, stejně jako zakázání přidání polohy, která je součástí především aplikací na mobilním telefonu,“ lze se dočíst na zmíněném portálu. „Mezi další zásady, které mohou pomoci ochránit naše soukromí, patří nastavení Facebooku tak, aby příspěvky, ve kterých jsme označeni, byly na Timeline publikovány jen s naším svolením,“ praví se dále v příspěvku.

V druhé části semináře lektorka žáky chemické průmyslovky seznámila s příklady z reálného života a vysvětlila, kam až může vést lehkovážnost lidí, kteří o sobě sdílejí své osobní údaje.