English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání Chemik

Informace o druhém kole přijímacího řízení pro obor vzdělání  28-52-H/01 Chemik naleznete v rozhodnutí 27/2019.