English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice vystavuje vínům rodné listy

Žáci a pedagogové Střední průmyslové školy chemické Pardubice se pravidelně zúčastňují Festivalů vína na pardubickém zámku, aby postupně analyzovali představené vzorky a pokusili se jim tak vystavit jakési rodné listy. „Pomocí kapilární elektroforézy zjišťujeme u vzorků vín zastoupení čtyř prvků – sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a ve spolupráci s Univerzitou Pardubice téměř celou periodickou tabulku prvků. Přítomnost jednotlivých prvků je významnou měrou ovlivněna geologickým podložím, závlahovou vodou a dalšími faktory pěstování a výroby vína. Prvkové složení v širším slova smyslu pak může být pro konkrétní vína nezaměnitelně autentické – unikátní. Vína s autentickým ´prvkovým rodným listem´ mohou předejít jejich případnému falšování,“ vysvětluje ředitel školy Jan Ptáček.

Z předchozích ročníků má pardubická chemická škola databázi téměř tří set vinných vzorků, což nabízí zajímavou možnost jejich vzájemného porovnávání. Po pěstitelích ve Francii a Chile, kde před časem vznikla v souvislosti s vinnými falzy naléhavá potřeba chemických analýz a vzniku databáze vín, se budou moci také malá a středně velká vinařství v České republice díky aktivitě pardubické chemické školy podobným nekalým praktikám v budoucnu bránit.