English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Středoškoláci bořili v bulharském Popovu hranice mezi národy

O tom, že se člověk nejvíce obává toho, co nezná, není pochyb. Projekt The more you know the more you love, který v rámci programu Erasmus+ potrvá až do příštího roku, si však dává ještě vyšší cíl. Poznej, abys začal mít rád. První mobility se ve dnech 17. – 23. března 2019 v bulharském městečku Popovo v severovýchodní části země zúčastnilo také osm žáků 1. a 2. ročníku Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Společně se studenty z Bulharska, Rumunska a Turecka se snažili blíže poznat kulturní tradice a zvyky svých přátel. Jedním z témat byla rovněž ochrana práv dětí.

Na pět dní se středoškolákům stalo místem jejich aktivit popovské gymnázium nesoucí jméno bulharského básníka a revolucionáře žijícího v 19. století Christo Boteva.Již společenské hry v samotném úvodu pobytu, které si kladly za cíl blíže se vzájemně poznat bez ohledu na kulturní odlišnosti, splnily očekávání. Žáci se k sobě chovali jako by se znali odjakživa. Nejinak tomu bylo v průběhu středečního workshopu, který byl věnován tématu lidských práv či stereotypům ve společnosti a způsobům, jak jim čelit. Sportovní soutěže, nácvik lidových tanců, ochutnávka národních pokrmů, představení lidových řemesel i závěrečný program věnující se poznávání jazyka jednotlivých národů a angličtiny prostřednictvím dramatizace zcela naplnily motto projektu a žáci se již nyní těší na případné reciproční soukromé návštěvy.

Součástí bohatého programu, který končil každý den až v podvečerních hodinách, byly také dva výlety do okolních regionů. V městečku Tryavna v centru severní části Bulharska návštěvníky zaujala zachovalá lidová architektura, prohlídka první bulharské školy či Daskalova domu s ručně vyřezávanými stropy a působivým ikonostasem, při návštěvě Plisky, hlavního města první bulharské říše se středověkými vykopávkami zase vazby na české archeology Konstantina Jirečka a Karla Škorpila z Vysokého Mýta, kteří jsou úzce spjati s počátky moderní bulharské archeologie.

Dojem na žáky udělala také města Šumen, potýkající se ve své pohnuté historii s byzatskou, osmanskou či tureckou nadvládou, nebo Veliko Tarnovo, původně Trnovgrad, město carů, jedno z nejstarších a nejsvéráznějších historických sídel na břehu řeky Jantry.

Projekt bude pokračovat pobyty žáků ve střední škole Ufuk Arslan Anadolu Lisesi v tureckém Etimesgutu na předměstí Ankary, na jaře příštího roku v Technologické střední škole Ion Nistor v rumunském městě Vicovu de Sus a nakonec v Pardubicích.