English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci odhalili pachatele vraždy majitele farmaceutické firmy

Jednou z pardubických středních škol otřásla vražda. Mohl by to být šokující novinový titulek, nebýt skutečnosti, že se vražda v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice udála pouze fiktivně, a to v rámci mezinárodního evropského projektu European Investigation Team. Ve dnech 18. – 22. března 2019 se v uvedené škole setkaly vyšetřovací týmy žáků ze Slovenska, Maďarska, Itálie a České republiky, aby zde simulovaly činnost policie vyšetřující hrdelní zločin.

„Na výukovém místě činu byl v pondělí všem čtyřem týmům představen stejný scénář – nález mrtvého těla majitele farmaceutické firmy,“ vysvětluje pedagog Martin Bárta. „Téhož dne týmy provedly ohledání místa činu. Stopy zajistil student 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost, který tímto simuloval činnost kriminalistického technika. Jako kriminalisticky relevantní stopy byly instalovány daktyloskopické a trasologické stopy, vlasy, vlákna z oděvu a chemické stopy ve sklenici s tekutinou. Týmy rovněž dostaly za úkol zjistit operativní cestou důležité informace o osobě zemřelého,“ dodává.

V úterý dopoledne byly realizovány výslechy osob, které týmy natipovaly jako tzv. zájmové osoby. Odpoledne pak byla týmům vysvětlena daktyloskopická identifikace osob. Zájmovým osobám studenti zajistili kontrolní otisky prstů a sami rovněž prováděli porovnání stop z místa činu s otisky osob. Ve středu se díky osobním kontaktům vyučujícího podařilo pro týmy a jejich učitele realizovat exkurzi na Odbor kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR Hradec Králové. „Jedná se o pracoviště, které v rámci Policie ČR provádí zkoumání stop z míst trestných činů. Na tomto pracovišti studenti a učitelé viděli skutečné zkoumání stop a práci znalců Policie ČR,“ říká Martin Bárta. Ve čtvrtek dopoledne činnost týmů pokračovala v chemických laboratořích zkoumáním vláken, vlasů a zajištěných chemických stop. Odpoledne pak týmy odebraly zájmovým osobám srovnávací materiál ke stopám obuvi z místa činu a provedli trasologickou identifikaci.

Poslední možnost vyslechnout zájmové osoby měli studenti v pátek. Po výslechu týmy vytyčily kriminalistické verze, jejichž účelem bylo identifikovat pachatele. A jak nakonec několik dní trvající vyšetřování dopadlo? „Mohli jsme s potěšením konstatovat, že všechny týmy pachatele odhalily,“ uzavírá Martin Bárta.