English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Úspěch chemiků v krajském kole chemické olympiády v kategorii B

V sobotu 4. 5. 2019 se uskutečnilo na Univerzitě Pardubice Krajské kolo chemické olympiády v kategorii B, která je určena pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol. Do tohoto kola postoupilo 18 žáků z 8 středních odborných škol a gymnázií Pardubického kraje. Úkolem soutěžících bylo samostatně vyřešit zadané teoretické a praktické laboratorní úlohy.

Žáci studijního oboru Aplikovaná chemie dosáhli velmi pěkných výsledků – na druhém místě se umístila Judita Pallová ze třídy 3A, třetí místo  obsadil Matouš Řehák ze třídy 2C a na jedenáctém místě skončil Matěj Slavík ze třídy 2B.

Matouš Řehák a Matěj Slavík se také zúčastnili Krajského kola chemické olympiády v kategorii C, která se konala 6. 4. 2019 v Hradci Králové. Matouš Řehák obsadil 8. místo a Martin Slavík se umístil na 10. místě.