English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola pořádá příměstský tábor zaměřený na přírodní vědy

Letní prázdniny lze prožít na řadu způsobů. Lenošit u vody, věnovat se sportovními aktivitám nebo rozvíjet své znalosti a dovednosti v rámci zájmové činnosti. Poslední dvě možnosti si zvolili účastníci příměstského tábora pořádaného Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice.

Po celý první červencový týden se více než deseti dětem z prvního stupně základních škol z regionu stal místem pro jejich prázdninové radovánky areál této školy. A vzhledem k zaměření tábora to nejsou pouze hasičský stadion či školní jídelna, ale také odborné učebny a laboratoře. „Tématem tohoto dne je voda. Dětem vysvětlujeme význam vody pro člověka, její vlastnosti a kvalitu pak budou zkoumat při práci v laboratoři,“ vysvětlil nám ředitel školy Jan Ptáček.

Cílem těchto příměstských táborů je přiblížit žákům v době letních dnů přírodní vědy i možnosti, které škola pro jejich studium nabízí. Kdo ví, třeba někteří z účastníků tábora jednou usednou do lavic chemické průmyslovky a přitom rádi na tyto první kroky za poznáním zavzpomínají.