English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Prezentace ze stáží Erasmus+ realizovaných na Střední průmyslové škole chemické Pardubice

SPŠCH Pardubice je úspěšným realizátorem projektů mobilit žáků v odborném vzdělávání a přípravě pod hlavičkou programu Erasmus+, Klíčová akce 1. V letošním školním roce škola završila již jedenáctý projekt v řadě, který byl rekordní jak co do počtu zapojených žáků, tak i realizovaných běhů. V průběhu školního roku 2018/2019 na zahraniční odbornou stáž vycestovalo celkem 86 žáků školy; bylo realizováno 20 běhů! Za dobu trvání projektů si škola vybudovala síť kvalitních zahraničních partnerů. Přijímajícími organizacemi jsou střední odborné školy podobného zaměření, ve čtyřech případech univerzity, dále profesní výcviková centra a jiné instituce vykonávající svou činnosti v daném sektoru. Partnery školy jsou instituce v těchto zemích: Slovensko, Německo, Velká Británie, Kypr, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Finsko, Litva, Makedonie. Stáží se účastní žáci všech oborů vyučovaných na SPŠCH. Konkrétně se jedná o obory Aplikovaná chemie, Požární ochrana, Bezpečnostně právní činnost, Vlasová kosmetika a učební obor Kadeřník. 

Na závěr letošního projektu byly v rámci diseminačních aktivit zařazeny prezentace žáků ze stáží realizovaných ve školním roce 2018/2019. Tato velkolepá akce proběhla 27. června 2019 ve více než důstojném prostředí Auly Univerzity Pardubice za účasti všech žáků školy a jejich učitelů. Konferenci otevřel úvodním slovem pan Ing. Jan Ptáček, ředitel školy. Konference se jako čestný host zúčastnila paní Ing. Miloslava Drábková, vedoucí organizačního oddělení a oddělení vzdělávání Školského odboru Krajského úřadu Pardubického kraje a také paní Mgr. Petra Pospíšilová z téhož oddělení. Paní Drábková ve svém projevu ocenila rozsáhlé aktivity školy na poli mezinárodní spolupráce.   

Program Erasmus+ pomáhá škole zvyšovat atraktivitu odborného vzdělávání. Pro žáky je stáž neocenitelnou zkušeností, díky které si zvyšují své odborné znalosti a dovednosti, své komunikační dovednosti v angličtině, poznávají kulturu jiných zemí a v neposlední řadě posilují svou sebedůvěru a samostatnost. Ze stáží se studenti vracejí nadšení a motivovaní. Novinkou letošního programu byly dlouhodobé –  tříměsíční stáže, v aktivitě ErasmusPro, do kterých byli zapojeni 4 studenti Oboru Aplikovaná chemie. Dva studenti absolvovali tříměsíční stáž na University of Plymouth ve Velké Británii, další dva ve farmaceutických podnicích v německých Drážďanech. Tyto stáže byly po všech stránkách velice kvalitní a přínosné a setkaly se s obrovským ohlasem.

Škola uspěla, ve vysoké konkurenci, s projektovou žádostí na příští školní rok, a to již v roli držitele certifikátu VET Mobility Charter, který je uznáním kvality organizace jako vzdělávací instituce v odborném sektoru a oceněním její internacionalizační strategie.

Letošní prezentace byly zároveň oslavou 25. výročí programu Erasmus v České republice.

Za SPŠCH Pardubice:
Ing. Jana Šedová, koordinátorka projektů Erasmus+, mobility v odborném vzdělávání