English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Tříměsíční zahraniční odborné stáže posouvají mladé chemiky kupředu jak v profesním, tak i v osobním životě

„Jděte do toho! Jestli máte obavy, zapomeňte na ně! I kdyby něco selhalo, nebudete litovat,“ říká Tomáš Větvička, žák třetího ročníku oboru Aplikovaná chemie Střední průmyslové školy chemické Pardubice, který spolu s Pavlou Venclovou z téže třídy absolvoval tříměsíční odbornou stáž v rámci programu Erasmus+ v Drážďanech. „Je to obrovská zkušenost do života, v pracovní i v osobní rovině. Když je člověk v jiné zemi, nemá kolem sebe svůj okruh přátel a musí se spolehnout hlavně sám na sebe, nastane u něj obrovský vnitřní rozvoj a dozví se o sobě hodně věcí,“ dodává.

Přijímající organizací bylo pro Pavlu a Tomáše profesní výcvikové centrum SBG Dresden, kde se oba studenti během čtrnáctidenního kurzu seznámili s farmaceutickými procesy, konkrétně s výrobou různých lékových forem. Praxi každý z nich absolvoval v jiné firmě. „Pracoval jsem ve společnosti, která se zabývá vývojem a výrobou vakcíny proti chřipce Glaxo Smith Kline Biologicals GSK Dresden. Mohl jsem poznat celý výrobní proces,“ vysvětluje Tomáš Větvička. „Němci jsou hodně akurátní a farmaceutické firmy musí dodržovat přísné zásady správné výrobní praxe, jsou hodně kontrolované. Záleží na každé maličkosti, když se něco pokazí, je z toho velký problém,“ popisuje své zkušenosti Tomáš. „Byl jsem překvapený, že anglicky se domluvím nejen na pracovišti, ale i na ulici. Když člověk mluví v jiném jazyce a musí v něm pochopit nějaké souvislosti, naučí vás to víc logicky myslet,“ dělí se se svými zkušenostmi Tomáš. Velice si přitom váží vstřícnosti učitelů a konzultantky za školu Michaely Novotné, oceňuje přístup koordinátora na německé straně Jense Hofmanna či Silvia Beiera, který byl Tomášovi, jako tzv. buddy, průvodcem jeho odbornou praxí a také jeho školitelem.

Pavla pracovala ve výzkumném ústavu Helmoltz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) a zabývala se zkoumáním tkání zasažených nádorovým bujením a sledováním terapeutických účinků farmak. I pro ni byla tato praxe velkou profesní zkušeností a sama ji zhodnotila slovy „Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí…“

Minimálně stejně hodnotnou zkušenost získali další dva studenti školy – Adam Neuman a Šimon Sládek, kteří vycestovali na tříměsíční odbornou stáž na prestižní University of Plymouth ve Velké Británii. „Konkrétně se jednalo o Faculty of the Earth, Geography and Environmental Sciences. Studenti se zde zabývali stopovou analýzou kovů ve vzorcích životního prostředí s využitím špičkové instrumentální techniky. Na akreditovaných pracovištích Analytical Research Facility a Consolidated Radioisotope Facility se pod vedením erudovaných pracovníků fakulty seznámili s vysoce sofistikovanou instrumentací metod, jako jsou ICP – hmotnostní spektrometrie, ICP –  optická emisní spektrometrie, rentgenová fluorescenční spektrometrie, gamma spektrometrie či plamenová atomová absorpční spektrometrie. Studenti poznali práci v režimu akreditovaných laboratoří, zabývali se validací analytických postupů, optimalizovali podmínky měření, prováděli servisní analýzy i řešili výzkumné úkoly. Na zadání svých školitelů připravili certifikovaný referenční materiál, který následně analyzovali vybranými metodami a naměřená data statisticky zpracovali“ popisuje Jana Šedová, která byla konzultantkou studentů za školu a také jejich doprovodnou osobou. Studenti dodávají: „Naši školitelé Andrew Fisher a Robert Clough byli špičkovými experty v oboru, ale zároveň byli velice lidští, se skvělým smyslem pro humor. “

Výsledky svých odborných prací prezentovali tito studenti v úterý 18. června 2019 v rámci prezentací z odborných praxí ve škole. S velkým zájmem prezentacím těchto studentů naslouchali nejen učitelé, ale také žáci nižších ročníků, kterým je taková zkušenost inspirací pro jejich vlastní zapojení do programu Erasmus+. „Všichni čtyři studenti odvedli při plnění pracovního programu stáže obrovský kus práce, školitelé oceňovali jejich iniciativu a zájem o danou problematiku, v neposlední řadě jejich odborné a lidské kvality. Studenti skvěle reprezentovali nejen sami sebe, ale také naši školu. Tyto tříměsíční stáže byly v letošním projektu realizovány pilotně a jejich dopad na studenty je opravdu enormní. Budeme je implementovat i v dalším projektu, a to ještě ve větší míře,“ říká koordinátorka programu Erasmus+, mobility v odborném vzdělávání, Jana Šedová.

Projekty mobilit v odborném vzdělávání mají ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice již dvanáctiletou na tradici. Za tu dobu se zahraniční odborné stáže staly nedílnou součástí vzdělávací nabídky školy.