English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola v Pardubicích zahájí školní rok s pěti třídami oboru Aplikovaná chemie

Vůbec poprvé v historii Střední průmyslové školy chemické Pardubice bude v novém školním roce otevřeno v denní formě studia pět tříd oboru Aplikovaná chemie. Tento obrovský úspěch je podepřen řadou dílčích kroků, které škola uskutečnila pro zviditelnění své oborové nabídky. Hlavní roli pak sehrála desetiletá tradice unikátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, v níž je kromě žáků základních škol pamatováno i na nejlepší učitele chemie. Právě oni mají často rozhodující podíl na zvýšeném zájmu dětí o chemické disciplíny.

„Během deseti let jsme se ze školy s dvěma sty padesáti žáky stali školou s více než tisícovkou žáků. U aplikované chemie to znamená téměř dvojnásobné navýšení jejich počtu. Plnou kapacitu máme i u ostatních oborů – Požární ochrana, Bezpečnostně právní činnost i učebního oboru Kadeřník,“ říká ředitel školy Jan Ptáček. Vedení školy i pedagogové nyní netrpělivě čekají na začátek školního roku, kdy se ukáže skutečná kvalita nastupujících žáků. „Podle výsledků přijímacího řízení to vypadá velmi dobře, ale přijímačky nejsou zcela směrodatné. Uvidíme, jak se nám absolventi základních škol na středoškolské studium adaptují,“ dodává.

Škola se musela vyrovnat s přírodními živly

Škole se ještě v průběhu uplynulého školního roku podařilo dokončit rekonstrukci tělocvičny, během letních prázdnin se uskutečnily tradiční výmalby a zvládly se i důsledky živelních katastrof. Větrem porušená střecha nebo vyplavené sklepy pod jídelnou včetně posilovny a laserové střelnice byly řešeny s pojišťovnou, respektive se zřizovatelem v rámci reklamace. Pro žáky chemických oborů se připravuje učebna instrumentální analýzy s moderními přístroji, které již nebudou pouhými black boxy, do kterých se vkládají vzorky a čeká se na naměřené hodnoty, ale názornými pomůckami pro pochopení celého principu.

Škole se vyplácí nejen propagace, ale i spolupráce s firmami a s univerzitou

Pardubická chemická průmyslovka již před několika lety pochopila, že automaticky očekávat zvýšený zájem žáků bez kvalitní veřejné prezentace nelze. Pedagogové i žáci školy se účastní řady událostí, které jako by se školou neměly nic společného. Opak je ale pravdou. Interaktivní představení školy v rámci akcí, jako jsou například Cihelna v Králíkách, Retroměstečko v Pardubicích nebo Tank Power Show v Přelouči, jsou pokaždé vítanou možností, jak náplň studia s potřebnou erudicí a přitom zábavnou formou představit širokému publiku. Během právě končících prázdnin se uskutečnila čtyři chemická show na letních táborech, škola každoročně pořádá zhruba deset chemických road show na základních školách, při kterých je chemie prezentována tak, aby si mezi ostatními vyučovanými předměty získala u žáků větší oblibu.

Pokročila také spolupráce školy s firmami a s pardubickou univerzitou, díky níž je průmyslovka od uplynulého školního roku školou fakultní. „Poděkování patří našemu zřizovateli i všem našim partnerům, bez kterých bychom dosud učili v nevyhovujících prostorách, případně zůstali odtrženi od praxe. Z hlediska uplatnitelnosti na trhu chemie v dnešní době prolíná všemi obory. Můžeme říct, že neprodukujeme nezaměstnané. Hasiči, absolventi bezpečnostních oborů i kadeřnice – ti všichni bez problémů najdou práci a je po nich obrovská sháňka,“ konstatuje ředitel školy. Nejinak je tomu v případě učebního oboru Provozní chemik. „Dlouho zřejmě nedosáhneme počtu, na který jsme byli zvyklí v době před dvaceti lety. Zatím jsme na jedné, maximálně dvou skupinách, což je obrovská škoda. Je to jediný, ryze chemický učební obor v České republice, po kterém je nejen v chemickém průmyslu velká poptávka,“ uzavírá Jan Ptáček.