English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Organizační pokyny pro maturanty – podzimní termín

Státní maturitní zkoušky – spádová škola

Z důvodu komplikované dopravní situace v okolí školy se dostavte k maturitním zkouškám v dostatečném předstihu (cca 45 minut před začátkem).

K prokázání totožnosti si nezapomeňte občanský průkaz.

Kontrola pomůcek (pravidla, kalkulačky, tabulky a speciální pomůcky žáků s PUP) proběhne vždy hodinu před začátkem zkoušky v zasedací místnosti H103.

Profilové maturitní zkoušky

Losování praktické maturitní zkoušky v laboratořích pro žáky tříd 4A, 4B, 4C, 4D a 2COP proběhne ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 7:30 v zasedací místnosti H103.

Rozdělení tříd bezpečnostních oborů na praktickou maturitní zkoušku (praktická část) proběhne následujícím způsobem. V pátek 6. 9. 2019 budou maturovat žáci třídy 4BC2, kteří budou skládat zkoušku v řádném termínu (jdou k maturitě poprvé). V pondělí 9. 9. 2019 budou maturovat žáci třídy 4POB (BPČ), kteří budou skládat zkoušku v řádném termínu (jdou k maturitě poprvé), a žáci tříd 4BC1, 4BC2 a 2BS, kteří budou skládat zkoušku v opravném termínu.

Pokyny budou průběžně doplňovány.