English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola na Retroměstečku přiblížila budoucnost

Přestože akce nese název Retroměstečko, Střední průmyslová škola chemická Pardubice, která se v jejím rámci již pravidelně prezentuje, rozhodně retroškolou není. Kromě moderního vybavení nabízí obory, které jsou žádané v současnosti a navíc absolventům nabízejí možnost skvělého uplatnění i v budoucnosti.

Také letos, o víkendu 14. a 15. září ve stánku školy umístěném v centrální části areálu bývalých kasáren T.G. Masaryka v Pardubicích, žáci představili jednotlivé obory studia. Chemici názorně předvedli jednoduché a přitom působivé chemické reakce, hasiči prověřili fyzickou připravenost návštěvníků plněním úkolů v rámci hasičských soutěží a žáci oboru bezpečnostně – právní činnost nechali nahlédnout do práce kriminalistů či do unikátní sbírky munice jednoho z pedagogů. Po oba dny se každé dvě hodiny konaly na volném prostranství před stánkem efektní ukázky pokusů s kapalným dusíkem či instruktáž, jak nebezpečné je hašení hořícího oleje na plotně vodou. Žáci školy se aktivně zapojili také do propagace samotné akce, když několik dní před jejím konáním roznášeli letáky či na tradiční událost upozorňovali cestující ve vlacích.

Pardubická chemická průmyslovka propagaci své oborové nabídky věnuje opravdu velkou pozornost. Představila se na letních táborech v Budislavi, v Prosetíně či v Bílých Poličanech, v druhé polovině srpna byla vidět na akci Cihelna v Králíkách a na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích, 25. září se zúčastní výstavy laboratorní techniky Labor Expo v Kongresovém centru Praha, o dva dny později Noci vědců v Doubravicích a 28. září Dnů venkova ve Žďáru nad Sázavou. Mezi organizátory je o prezentaci školy zájem. Vědí totiž, že nabízené obory jsou nabízeny velice zajímavou interaktivní formou a návštěvníci si kromě zážitků odnášejí i nové vědomosti.