English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Fakultní škola představila novou učebnu instrumentální analýzy

Budovu Střední průmyslové školy chemické Pardubice zdobí od prvního dne nového školního roku deska upomínající na skutečnost, že se tato instituce před nedávnem stala fakultní školou Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Slavnostního odhalení této desky se zúčastnili vedle pedagogů a vedení školy také senátor Radko Martínek a zástupci pardubické univerzity – proděkanka Lucie Stříbrná a proděkan Petr Mošner.

Senátor Radko Martínek ocenil práci vedení školy i všech pedagogů. „Zvláště v době, kdy některé střední školy mají nouzi o žáky, je velmi cenné, že jste dokázali navýšit počet tříd oboru Analytická chemie na pět. To, že je vysoká škola s dlouhou tradicí výuky chemie vaší mateřskou školou, je pro vás zcela určitě velká čest,“ řekl senátor, který zároveň zavzpomínal na dobu, kdy zastával funkci hejtmana Pardubického kraje a kdy došlo k tzv. optimalizaci a přestěhování chemické školy do stávajících prostor v Poděbradské ulici. Proděkanka Lucie Stříbrná vyjádřila svoji víru v prohlubování další spolupráce se střední školou a ve vzájemná setkávání například v rámci Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji – AMAVET, Středoškolské odborné činnosti a dalších aktivit.

Slavnostní chvíle završila ukázka nové odborné učebny pro předmět Instrumentální analýza. Podle průvodce, učitele chemie Jakuba Návesníka, zrodil se tento nápad již před několika lety. „Škola má k dispozici zajímavé přístroje. Byla by škoda je nevyužít při názorných ukázkách toho, jak jejich jednotlivé součásti vypadají a jak přístroje ve své podstatě fungují. Přístroj již pro žáky není jen jakýmsi black boxem, ale skutečnou edukační pomůckou, díky níž se mohou na vlastní oči seznámit například s principem atomové absorpční spektrometrie, plynové či kapalinové chromatografie, infračervené spektrometrie, přímé potenciometrie a dalších instrumentálních metod,“ vysvětluje Jakub Návesník s dovětkem, že se tato unikátní sbírka přístrojů bude dále rozšiřovat.