English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Italští studenti na stáži Erasmus+ na SPŠCH Pardubice

Na naši školu přijíždí skupina šesti studentů chemie z partnerské italské školy IIS Pietro Scalcerle v Padově, se kterou realizujeme reciproční odborné stáže v rámci programu Erasmus+. Pro italské studenty je v laboratořích školy připraven odborný program zaměřený na analytickou a fyzikální chemii, bioanalýzu, mikrobiologii a organické syntézy. Studenti Greta, Anna, Martina, Ellena, Francesco a Alessandro stráví na naší škole dva týdny v termínu 16.–27. 9. 2019. Přejeme příjemný pobyt a získání spousty odborných poznatků, ale také osobních zážitků!

Jana Šedová, koordinátorka projektů VET mobilit programu Erasmus+