English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Termín a čas zahájení PMZ pro obory Aplikovaná chemie, Požární ochrana a Bezpečnostně právní činnost – aktuální informace

5. 9. – PÍSEMNÁ ČÁST (výpočty) je stanoven na 8:00 hod. v míst. H312, H310, H309 – rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy.

Pro žáky, kteří mají přihlášku k praktické MZ (laboratoře pro obor Aplikovaná chemie) – proběhne 5. 9. losování témat v laboratoři v malé zasedací místnosti H103 v 7:30 hod.