English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Týden vzdělávání dospělých 2019 v Pardubickém kraji s účastí chemické školy

Položte svému telefonu jakoukoliv otázku, on vám odpoví… Někdy se poučíte, jindy pobavíte. Tento poutavý podtitul je pouze jedním z bodů zajímavého programu letošního Týdne vzdělávání dospělých v Pardubickém kraji. Na seznamu akcí pořádaných od 18. do 22. listopadu 2019 nechybí přednášky, semináře či workshopy věnované například profesní senioritě (tedy metodám, jak rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry, schopnosti zvládat změny či plánovat), projektovému řízení (tedy zásadám procesního a finančního řízení projektů) či schopnosti meditace a tím i zvládání stresu, obav a nervozity. Ve středu se pak, jako již tradičně, otevřou veřejnosti dveře na odděleních poradenství a dalšího vzdělávání kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v Pardubickém kraji.

Nabídky Týdne vzdělávání dospělých využije také Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Žákyně třetího ročníku oboru Kadeřník se zúčastní videotréninku s názvem Umění (sebe)prezentace. Zkušený lektor František Janeba poskytne účastníkům praktické rady, jak předvést špičkovou prezentaci. Žákyně si prezentaci vyzkouší před kamerou a zcela jistě v sobě objeví vynikajícího řečníka a prezentátora. Téhož dne pak navštíví kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Pardubicích, kde se seznámí s právy a povinnostmi osob v zaměstnaneckém poměru nebo s tím, jak postupovat v případě ztráty zaměstnání.

„Týden vzdělávání dospělých vznikl díky kreativním vzdělavatelům a nadšencům z různých koutů světa, kteří byli přesvědčeni o důležitosti vzdělávání a rozhodli se vytvořit strategie vedoucí k rozšíření účasti na vzdělávacích aktivitách. Tato propagační kampaň byla vytvořena pro oslovení jednotlivců a skupin, zejména však znevýhodněných dospělých,“ praví se na stránkách Asociace institucí vzdělávání dospělých, která je garantem této aktivity v České republice. Akci v Pardubickém kraji pořádá Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, záštitu nad ní převzal krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.

Program TVD 2019 v Pardubickém kraji

TVD2019 program

18. 11. 2019

Jak na QR kódy

QR kódy v sobě skrývají velké množství informací. Naučte se QR kódy nejen číst, ale i vytvářet!

18. 11. 2019

Ekologická firma

Základní informace, tipy a rady pro třídění odpadů. Poradíme vám, jak se zapojit do projektu „ekologická firma“.

18. 11. 2019

Google Now

Položte svému telefonu jakoukoliv otázku, on vám odpoví… někdy se poučíte, jindy pobavíte.

19. 11. 2019

Profesní seniorita

Dozvíte se o novém programu, který v sobě zahrnuje metody, jak rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry, jak rozvíjet schopnosti zvládat změny, jak plánovat, atd.

19. 11. 2019

Projektové řízení

Zásady procesního a finančního řízení projektů, interaktivní harmonogram, plánované a skutečné čerpání rozpočtu, databáze projektu, on-line sledování plnění projektových indikátorů.

20. 11. 2019

Den otevřených dveří pro veřejnost na odděleních poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce ČR

Den otevřených dveří pro veřejnost na odděleních poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce ČR v Pardubickém kraji od 8 do 17 hodin.

20. 11. 2019

Životní mapa – cesta do skrytého světa, ve kterém i dobrý rodič tápe

Řešíme problémy doma – nebo ve škole – tápeme ve výchově – máme doma hyperaktivní dítě – naše dítě se trápí a my nevíme proč.

20. 11. 2019

Umění (sebe)prezentace – videotrénink

Praktické rady, jak předvést špičkovou prezentaci. Vše si vyzkoušíte před kamerou a objevíte v sobě vynikajícího řečníka a prezentátora!

21. 11. 2019

Dětská životní mapa – cesta do světa našeho dítěte

Je ojedinělým nástrojem k pochopení světa dítěte, jeho vnímání problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je vyjádřit.

21. 11. 2019

Firemní vzdělávání z dotace EU

Získali jsme dotaci na firemní vzdělávání. Rádi bychom se o ni s Vámi podělili. Vzděláváte nebo chcete vzdělávat své zaměstnance v oblasti IT, Soft skills, jazyků, účetnictví, ekonomiky či technických kurzů? Přijďte si s námi dát kávu a dortík a získat informace.

21. 11. 2019

Administrace projektů

Dozvíte se, co je nutné vědět při administraci projektů, jak správně vést administraci EU projektů, apod.

22. 11. 2019

Meditace a její praktický vliv a přínos v našem životě

Jak můžeme pomocí meditace vnést klid a harmonii do každodenního prožívání. Řekneme si, jak lze zvládat stres, obavy, nervozitu, atd.

22. 11. 2019

Prezentace potřebuje čas, jinak ho bere nám všem

Cílem workshopu je představit postup tvorby prezentace. Zaměřit se na jednotlivé fáze tak, aby výsledkem nebyl ztracený čas jak přednášejícího, tak i posluchačů.

26. 11. 2019

MS Excel pro mírně pokročilé

MS EXCEL prakticky. Vzorce, funkce, filtrování dat, makra.