English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

V laboratoři zněla dva týdny i slovenština

Skupina pěti studentů 4. ročníku Střední odborné školy chemické Bratislava strávila dva týdny v Pardubicích, aby ve zdejší Střední průmyslové škole chemické absolvovala v rámci evropského programu Erasmus+ odbornou stáž. Práce v laboratoři, probíhající pod vedením slovenské pedagožky Lenky Krupé a učitelů pardubické školy, byly zaměřené na chromatografické separace, spektroskopické metody a instrumentální titrace. Program byl doplněn o návštěvu pardubické farmaceutické společnosti.

Hosté ze Slovenska, kteří se setkali s příjemným a vstřícným přijetím ze strany učitelů i žáků, nešetřili obdivem nad technickým vybavením školy. Ve stejném období se odborné praxe na Slovensku zúčastnila skupina žáků pardubické chemické školy. Spolupráce obou škol trvá již deset let. Za tu dobu se na stážích vystřídalo zhruba padesát žáků. Účelem výměnných pobytů je zdokonalování odborných znalostí a dovedností v rámci jednotlivých studijních programů a vzájemná výměna zkušeností.