English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci chemické průmyslové školy navštívili chytré město v Rakousku

Investice ve výši pět miliard euro, rozloha 2,6 miliard metrů čtverečních, jedenáct tisíc nových bytů pro dvacet tisíc obyvatel, dvacet let intenzivní výstavby – to vše charakterizuje unikátní evropský projekt Smart City Wienna. Aspern – Seestadt, Jezerní město, budované již od roku 2011 na severovýchodním okraji Vídně, naplňuje tři základní cíle: využíváním inovačních technologií, nabídkou chytrých řešení a minimalizováním spotřeby přírodních zdrojů zvyšovat kvalitu života lidí. V současné době jich na tomto místě žije sedm a půl tisíc, o nově vznikající byty i pracovní místa je přitom obrovský zájem. Do Aspernu se 14. listopadu přijeli podívat také žáci Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Kromě prohlídky města se zde zúčastnili také mezinárodní konference, kterou v rámci projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor uspořádal ve spolupráci s pražským klastrem Nanoprogress Energeticko-technický inovační klastr Pardubice.

Účastníci konference, mezi nimiž nechyběli zástupci Velvyslanectví ČR v Rakousku, Smart City Vídeň, řady českých i slovenských firem, místních akčních skupin či obecních a městských zastupitelstev, vyslechli v průběhu dne celou řadu zajímavých příspěvků. Kamil Papež ze společnosti M.C. Triton přiblížil koncept Smart City jako součást strategického plánování rozvoje měst a obcí v České republice, Milan Vich poskytl cenné informace o tom, jak využít obnovitelné zdroje energie v obcích, jak zvýšit jejich energetickou soběstačnost a bezpečnost nebo kdy je výhodné využít pro financování takových projektů metody Energy Performance Contracting, kdy jsou nová technická řešení financována z dosažených úspor. Luboš Komárek z Nanoprogressu hovořil o klastrové politice EU a o programech podpory pro malé a střední podniky, Lucie Vysloužilová z Nanopharmy přiblížila Smart nano koncept a Benedikt Kotmel z Operátor ICT Praha popsal fungování datového centra Golemio a využití těchto dat pro efektivnější chod hlavního města. V závěru konference představili Michael Blažíček a Roman Bajčan ze společnosti Smart Lighting Solution a Jiří Nagy z firmy Lumbio nejen ekonomické výhody biodynamického veřejného osvětlení. Ředitel rozvojové agentury Aspern – Seestadt Gerhard Schuster v úvodu komentované prohlídky města popsal současný stav jeho výstavby a unikátnost celého řešení. To spočívá v inteligentním řešení energetiky, dopravy a budov využívajících obnovitelné zdroje energie, zároveň v efektivním fungování infrastruktury včetně komunikačních sítí pro rychlejší rozvoj komunitní společnosti a přívětivého prostředí pro spokojený život lidí.

Přestože koncept smart cities a smart regions není ničím novým, vídeňská městská rada pokročila v uvádění inovativních řešení v život zřejmě nejdál v Evropě. Bez nadsázky lze říci, že Aspern Seestadt je jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů současnosti.

Koncept Smart City Vídeň je ojedinělý také netradiční dělbou městské mobility, kde 40 procent představuje veřejná doprava, 40 procent cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 procent individuální automobilová doprava.