English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Společnost AVX podporuje vzdělávání v oblasti chemie

Finanční dar ve výši dvou tisíc amerických dolarů předal řediteli Střední průmyslové školy chemické personální ředitel lanškrounské společnosti AVX Martin Lichtenberk. Částka je určena na podporu přírodovědných a technických oborů.

Jeden z největších zaměstnavatelů v Pardubickém kraji navázal na svoji loňskou aktivitu, kdy chemické škole věnoval za stejným účelem částku ve výši 110 tisíc korun. Finanční prostředky budou využity například na organizační zajištění soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky či popularizaci chemie formou chemických show v základních školách.

AVX Czech Republic s r. o. byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost britské firmy AVX Limited. V Lanškrouně má AVX jeden z největších výrobních závodů na světě, ve kterém našly uplatnění již více než dva tisíce lidí. Podílejí se na výrobě specializovaných součástek pro lékařskou elektroniku, v Lanškrouně vyráběné kondenzátory nacházejí uplatnění v kosmickém průmyslu. Komponenty z východních Čech putovaly prostřednictvím robotického vozítka Curiosity až na planetu Mars. Spolupráce s pardubickou chemickou průmyslovkou by se měla rozvíjet i formou stáží či exkurzí žáků.