English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Aktuální informace k maturitním a závěrečným zkouškám

Návrh zákona, který MŠMT předkládá Poslanecké sněmovně, počítá s tím, že by za předpokladu znovuotevření středních škol do 1. 6. 2020 mohly maturitní zkoušky proběhnout nejdříve za 21 dní ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vyučování, a to podobně jako každý rok, ale se zjednodušením společné části MZ, kdy bude vypuštěna písemná práce z českého jazyka a písemná práce z cizího jazyka. Didaktické testy (český jazyk, matematika, cizí jazyk) proběhnou ve standardním módu s tím rozdílem, že testy opraví hodnotitelé školy a nikoliv CERMAT. Profilová část MZ by měla zůstat zachována v kompletní podobě. Návrh MŠMT obsahuje rovněž variantu náhradního řešení pro případ znovuotevření škol po 1. 6. 2020.

Pro závěrečné zkoušky u učebních oborů navrhuje MŠMT podobný časový scénář jako pro MZ, včetně totožného náhradního řešení. Rozhodné datum je opět 1. červen 2020.