English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by dle informací MŠMT mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.

Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.

Rozhodnutím ředitele školy byla vzhledem k okolnostem zrušena školní přijímací zkouška (fyzické testy) pro obory vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost a 39-08-M/01 Požární ochrana.