English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Důležité upozornění pro žáky na zahraniční odborné stáži Erasmus+ a jejich rodiče

Žáci na krátkodobé stáži v Německu se vrátí vlakem o jeden den dříve – v pátek, společně s doprovodnou osobou.

Žáci na krátkodobé stáži v Litvě se vrací v sobotu plánovaným leteckým spojem, společně s doprovodnou osobou. Prosíme rodiče, aby si žáky na letišti vyzvedli!

Dlouhodobé stáže Litva, Německo, Makedonie, Anglie jsou v intenzivním řešení s Domem zahraniční spolupráce.

Pro více informací volejte:
Jana Šedová, 724 036 143