English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Elektronické vzdělávání v době uzavření školy

Vážení rodiče, vážení žáci,

v době uzavření školy z důvodu mimořádné situace probíhá výuka elektronickou formou. Učitelé informace o výuce (poskytnutí studijních materiálů a DÚ) zprostředkovávají vždy prioritně pomocí Bakalářů/Komens nebo školních e-mailů. Samotná elektronická výuka může probíhat i dalšími elektronickými nástroji jako např. pomocí Moodlu, Google Classroom apod. O způsobu výuky jsou žáci informováni jednotlivými učiteli.

Nově mají žáci možnost si sami obnovit heslo do žákovských účtů v Bakalářích pomocí osobního e-mailu, který je veden Bakalářích jako jejich kontaktní.

V případě technických problémů s přihlášením na Bakaláře, kontaktujte Ing. Souradovou (souradova@spsch.cz).
V případě technických problémů s přihlášením do žákovských účtů na Googlu, kontaktujte Mgr. Weise (weis@spsch.cz).
V případě, že se ze závažných důvodů (např. nemoc) nemůžou žáci účastnit elektronické výuky nebo v případě jakýchkoli dalších komplikací spojených s elektronickou výukou, neprodleně kontaktujte třídního učitele.
Pokud budete z technických důvodů kontaktovat pracovníky školy, uvádějte celé jméno a třídu.

Jedná se o výjimečnou situaci, která vyžaduje zodpovědný přístup všech žáků. Pevně věříme, že společně tento stav zvládneme a výuka bude bez komplikací probíhat. Sledujte pravidelně nejaktuálnější informace, situace se může dále vyvíjet.

Ing. Jan Ptáček
ředitel školy