English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Začínáme expedovat již třetí milion litrů surovin pro dezinfekce Anti-COVID (WHO)

Dnes v dopoledních hodinách společnost Ethanol Energy a. s. dodala pro potřeby ČR již 2 miliony litrů denaturovaného lihu pro výrobu dezinfekce Anti-COVID. Současně  dodala již skoro 100 tisíc litrů finální dezinfekce Anti-COVID. Vedle dodávek Anti-COVIDu pro HZS a POLICII ČR se dále snažíme postupně uspokojovat i požadavky regionů, měst a obcí. Dnes jsme také předali za účasti olomouckého primátora  Miroslava Žbánka 1.000 litrů dezinfekce pro potřeby tohoto regionu. Primátor poděkoval za obětavost i pracovníkům Celní správy, kteří jsou v souladu se zákonem výrobě lihu a jeho denaturaci přítomni přímo v areálu lihovaru. „Tuto dodávku dezinfekční směsi Anti-COVID si hned po příjezdu převezmou naši hasiči, kteří neprodleně zajistí stočení do menších obalů a promptní distribuci,“ sdělil při převzetí primátor Žbánek. Další expedice 1.000 litrů bude pro potřeby Olomouce připravena na další den.

Zkrátka dnes ve Vrdech nepřišel ani sousední Pardubický kraj, kdy za účasti hejtmana Martina Netolického a ředitele Střední průmyslové školy chemické Pardubice Jana Ptáčka společnost Ethanol Energy předala část z daru na podporu řešení krize, oznámeného před několika dny. SPŠCH Pardubice jako jeden z oprávněných výrobců dezinfekce Anti-COVID tak převzala 4.000 litrů denaturovaného lihu a neprodleně jej podle ujištění ředitele zpracuje na finální látku. „Vážíme si tohoto daru, který napomůže zajistit dezinfekci pro náš region. Distribuci máme již připravenu, a tak rychle zajistíme dodávky dezinfekce, vyrobené v námi zřizované škole, tam, kde jsou potřeba. Jsem rád, že se škola v době, kdy neprobíhá výuka, tohoto úkolu rychle a efektivně ujala,“ informoval o dalším postupu při zajišťování dezinfekce v pardubickém regionu hejtman Martin Netolický.

„S dodávkami denaturovaného lihu ze společnosti Ethanol Energy a. s. počítáme i nadále. Dnes nám byly  nabídnuty pro případ potřeby i další nezbytné komponenty dle receptury WHO, což nám nadále zajistí možnost zásobovat potřeby Pardubického kraje dezinfekcí Anti-COVID,“ uvedl po převzetí daru ředitel školy Jan Ptáček.      

Díky vysoké společenské poptávce a na základě požadavku státní správy jsme všechny naše síly i kapacity rychle přeorientovali pouze na zajištění potřebné dezinfekce. Naši kapacitu nyní využíváme naplno. Máme vydodány k dnešnímu ránu 2 miliony litrů denaturovaného lihu pro dezinfekce a začínáme třetí milion. I proto jsme přesvědčeni, že velmi záhy bude v ČR desinfekce dostatek a nikdo se tak nemusí bát opakování situace s rouškami,“ zdůraznil Martin Kubů, generální ředitel společnosti Ethanol Energy.  

Nemalou zásluhu na dnešním předání obou darů má Národní rada osob se zdravotním postižením a zejména její zástupkyně pro Pardubický kraj Lenka Skokanová, která se snaží zajistit dostatek dezinfekce pro potřeby sociálních služeb. „V době krize se často zapomíná na sociálně slabé nebo zdravotně znevýhodněné spoluobčany, přitom oni naši pomoc potřebují o to více, neboť si ji sami nezajistí. Jsem přesvědčena, že potřeba pravidelné anti-virózní dezinfekce bude v našem sektoru potřeba ještě určitě několik měsíců,“ uvedla při návštěvě Lenka Skokanová.

Součástí dnešního předání dezinfekce nebo surovin pro výrobu byla i otevřená prohlídka závodu. Kdo chtěl, mohl nahlédnout do útrob společnosti, do výrobních provozů nebo do laboratoří pro kontrolu kvality. „Z české kukuřice, v českém závodě vyrobíme denně až 200.000 litrů surovin pro dezinfekční přípravky. Nedostatek by tak na českém trhu neměl hrozit. Extrémně vysoká poptávka i ze zahraničí signalizuje, že enormní spotřeba dezinfekce není jen u nás, ale napříč Evropou. Jsme rádi, že alespoň tuto dnes tolik potřebnou látku zajistíme sami, bez závislosti na dovozu,“ zhodnotil obchodní ředitel společnosti Ethanol Energy Radovan Smítka.