English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory

Obor vzdělání 28-52-H/01 Chemik

Obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník

Zápisový lístek přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá poté, co bude vědět výsledky přijímacího řízení u obou oborů na podané přihlášce (nejpozději však do 15 dnů po datu konání JPZ).
Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v tomto oboru vzdělání na naší škole.
V případě, že se rozhodnete na učební obor na naší škole nastoupit, prosíme o odevzdání zápisového lístku v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 5 pracovních dnů.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.