English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,
hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 211/2020 Sb.