English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Termíny závěrečných zkoušek oboru Chemik a Kadeřník

  • písemná část: 1. 6. 2020
  • praktická část:
    • 2.– 3. 6. 2020 obor vzdělání Chemik
    • 2.–4. 6. 2020 obor vzdělání Kadeřník
  • ústní část: 10. –11. 6. 2020