English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Základní provozní podmínky středních škol v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky od 11. 5. 2020

  1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
  2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  3. Každý žák/účastník vzdělávacích aktivit bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  4. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, pokud je to možné (nejméně 1,5 metru).
  5. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Dezinfekce bude ve škole k dispozici.
  6. Při sejmutí roušky si každý žák/účastník vzdělávacích aktivit ukládá svou roušku do sáčku. Žáci/účastníci vzdělávacích aktivit si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
  7. Podmínkou účasti na vzdělávání je – žákem/účastníkem vzdělávacích aktivit a v případě nezletilých žáků i zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení v souvislosti s výskytem koronaviru a snahou o prevenci šíření nemoci Covid-19“. Je na žákovi/zákonném zástupci žáků zvážit všechny rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. Pokud žák/účastník vzdělávacích aktivit nemá možnost tisku, bude několik tiskopisů k dispozici na vrátnici.

Důležité dokumenty ke stažení: