English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Informace k dalšímu postupu po zveřejnění výsledků přijímacího řízení u maturitních oborů

Nepřijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nepřijatých nezletilých uchazečů mohou osobně ve škole dne 16. 6. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin a 17. 6. 2020 od 8:00 do 11:15 a od 12:00 do 18:00 hodin současně s převzetím rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou dne 18. 6. 2020 odeslána poštou do vlastních rukou.

Přijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci přijatých nezletilých uchazečů mohou osobně ve škole dne 16. 6. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin, 17. 6. 2020 od 8:00 do 11:15 a od 12:00 do 18:00 hodin a v dalších pracovních dnech do 23. 6. 2020 vždy od 8:00 do 11:15 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin odevzdat zápisový lístek a předběžnou přihlášku s volbou zaměření.