English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Parkování v den přijímacích zkoušek

Vážení rodiče,
cílem nás všech je vytvořit pro Vaše děti pokud možno klidné podmínky pro vykonání jednotné přijímací zkoušky a eliminovat případný stres. Prosíme Vás, pokud pojedete k přijímacím zkouškám
8. června 2020 autem a budete své děti doprovázet až ke škole, abyste jeli s dostatečnou časovou rezervou. Ze zkušenosti již víme, že v tuto dobu je v Pardubicích dopravní špička.

Vyhradili jsme pro Vás parkoviště v areálu školy (viz přiložená mapka). Parkoviště můžete využít po celou dobu přijímacích zkoušek. Příjezd k parkovišti je z ulice Hradecká a v den přijímacích zkoušek bude řádně a výrazně označen.

Parkoviště před školou z ulice Poděbradská nemá dostatečnou kapacitu a nebude zde parkování s ohledem na všechny účastníky přijímacího řízení povoleno. Nebude možné ani jen zastavovat, aby děti vystoupily z auta, došlo by totiž k zablokování dopravy a řádný průběh přijímacích zkoušek by byl ohrožen.

Příchod od parkoviště ke vchodům do školy je vyznačen na mapce.
Věříme, že přijímací zkoušky proběhnou bez komplikací a v klidu.

Za vedení školy

Mgr. Petra Hojková

Zobrazit parkoviště pomocí Mapy Google.