English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Nefunkční mobilní a webová aplikace Bakaláři

Suplování na pátek sledujte PRIMÁRNĚ na webových stránkách školy: https://www.spsch.cz/bakalari/suplovani/suplov.htm.

1. ročníky mají zařazeno školení z chemického zákona a laboratorního řádu. Školení proběhne v tělocvičně a třídy jsou rozděleny takto:

  • 4. vyučovací hodina – 1BC1, 1BC2, 1PO, 1POB;
  • 5. vyučovací hodina: 1A, 1B, 1C. 1D, 1E.

Třídy doprovodí do tělocvičny třídní učitelé. Dohled nad třídami zajistí vyučující v dané hodině.