English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Závěrečné zkoušky pro obory Kadeřník a Chemik – prosinec 2020

  • písemná část: 7. 12. 2020
  • praktická část: 8. 12. 2020
  • ústní část: 16. 12. 2020
Písemnou přihlášku k závěrečným zkouškám je nutné podat nejpozději 6. listopadu 2020.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.