English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Nařízení KHS Pardubického kraje – omezení provozu středních škol

Informace pro žáky a rodiče

Na základě Nařízení KHS Pardubického kraje č. 3/2020 dochází k omezení provozu středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívajícímu v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Rozvrh výuky bude přístupný na webových stránkách školy. Výuka teoretických předmětů bude probíhat distanční formou. Praktická výuka bude u žáků učebních oborů probíhat dle platného rozvrhu, u žáků v maturitních oborech bude soustředěna do konkrétních dní dle rozpisu. V pondělí 5. 10. bude výuka v maturitních oborech probíhat pouze distanční formou.

Více informací žákům i rodičům sdělí třídní učitelé během pátku 2. 10. 2020 prostřednictvím webové aplikace Komens.