English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Vyhlášení doplňující volby člena školské rady SPŠCH Pardubice

Na základě volebního řádu oznamuje ředitel SPŠCH Pardubice termín a způsob doplňující volby člena školské rady. Volby proběhnou v termínu od pondělí 7. 12. 2020 od 8:00 hod do středy 9. 12. 2020 do 23:00 hod. Volba proběhne způsobem umožňujícím dálkový přístup, podrobnější informace jsou v přiloženém dokumentu.

V Pardubicích dne 6. 11. 2020

Ing. Jan Ptáček, ředitel školy