English version


Výzva pro žáky mimo školu k podání přihlášky k MZ Jaro 2021

Správně vyplněné a podepsané Přihlášky doručte osobně na sekretariát školy/vrátnici, či poštou k datu 23. 11. 2020. Ve Společné části MZ se přihlašujete k didaktickému testu z Českého jazyka a literatury a dále k didaktickému testu z Matematiky nebo z Anglického jazyka.

Profilové části se přihlašujete k písemné práci či ústní zkoušceČeského jazyka a literatury a z Anglického jazyka.

Další předměty vyplývající z RVP se píší do Profilové části.

Formuláře přihlášek:

Poznámka:
Pro bezproblémové vyplnění přihlášek si přihlášky nejprve stáhněte do svého počítače.

 

V době distanční výuky je provoz školy 7:00–15:00.

V případě nejasností kontaktujte zástupkyni ředitele školy e-mailem nebo telefonicky:

  • Ing. Jana Šedová
  • e-mail: sedova@spsch.cz
  • tel.: +420 724 036 143