English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická průmyslovka v Pardubicích zajistila testování pedagogů na koronavirus přímo ve škole

Zatímco o dobrovolné testování pedagogů na koronavirus, které pro ně zdarma probíhá od 4. do 18. prosince, není příliš velký zájem, ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice podstoupila antigenní test zhruba polovina z více než stovky zaměstnanců.

„To, že jsme ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem – pobočkou v Liberci umožnili 9. prosince našim zaměstnancům otestování přímo ve škole a tito tudíž nemuseli vážit cestu do odběrových center, mělo obrovský význam. A to z několika důvodů: testovat se nechalo mnohem více učitelů a navíc se do akce zapojili také nepedagogičtí pracovníci (kuchařky, školníci, uklízečky, sekretářky), kteří rovněž přicházejí do kontaktu se žáky. Test jim pochopitelně hradí škola a nikoliv ministerstvo školství, jak je tomu u pedagogů,“ vysvětluje zástupkyně ředitele Dita Sankotová.

Podle ředitele školy Jana Ptáčka se navíc ušetřily veřejné prostředky za případné suplování za učitele, kteří by museli být za účelem testování uvolněni z výuky. „Učitelé byli většinou testováni v čase, kdy měli volné místo v rozvrhu, vzhledem k tomu, že test trvá maximálně dvě minuty, byly časové ztráty minimální,“ dodává. Každému testovanému zaměstnanci byla ještě téhož dne večer doručena SMS zpráva do mobilního telefonu o výsledku testu. U všech byl tento výsledek negativní.

„Poděkovat se sluší Zdravotnímu ústavu v Liberci i jeho pracovníkovi, který odběry prováděl, za vstřícnost a profesionální přístup, a také zaměstnancům školy, kteří dobrovolně test podstoupili. Vyslali jsme zároveň signál rodičovské veřejnosti, že naše škola přistupuje k epidemické situaci s respektem a plnou odpovědností,“ uzavírá ředitel školy Jan Ptáček.