English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

On-line vánoční večírek zaměstnanců chemické školy s kinoautomatem

Tradiční vánoční večírek zaměstnanců Střední průmyslové školy chemické Pardubice se navzdory všem protiepidemickým opatřením vyhlášeným v souvislosti s koronavirovou nákazou uskutečnil i v tomto roce. Přestože účastníci zůstali 21. prosince večer doma, byli vlastně všichni spolu. U monitorů domácích počítačů či nad displeji svých chytrých mobilních telefonů strávilo téměř šedesát z nich celé dvě hodiny zpěvem vánočních koled či plněním úkolů v předem připravených hrách a kvízech. Tvůrci programu z řad pedagogů a vedení školy jim navíc dali prostřednictvím hlasování možnost ovlivňovat děj filmových ukázek ze života školy v zábavném kinoautomatu.

Přes drobné technické nedostatky v úvodu živého vysílání ze sborovny školy se zábavný večer rozjel naplno a určitě pobavil. O něco dříve skupinu opustilo jen několik jedinců, kteří museli dohnat předvánoční povinnosti. Večírek skončil jak jinak než další koledou a nakonec i přáním do nového roku, v kterém ředitel školy Jan Ptáček vyjádřil naději, že se žáci budou moci brzy vrátit do lavic a učitelé za katedru k prezenční výuce.