English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Rozvrh od 9. 12. 2020

Do úterý 8. 12. 2020 se učí dle stávajícího rozvrhu (poslední ročníky kompletně prezenčně; u nižších ročníků distanční výuka a prezenčně praktika).

Od středy 9.12. 2020 (týden A) bude platit nový rozvrh, který vychází ze stávajícího covidového rozvrhu a implementuje rotační výuku žáků nižších ročníků.

V tomto novém rozvrhu:

Žáci nižších ročníků budou docházet na jednodenní praktika v týdnu, kdy tato praktika mají ve stávajícím covidovém rozvrhu; po zbytek týdne budou vzděláváni distančně. Ve druhém týdnu budou docházet na celotýdenní prezenční výuku.

Žáci učebních oborů budou dle nového rozvrhu docházet jak na praktickou, tak i teoretickou výuku. Pokud mají žáci učebních oborů v přelomovém týdnu 7.–11. 12. teoretickou výuku, budou do úterý vyučováni dle stávajícího rozvrhu distančně, ale od středy dle nového rozvrhu prezenčně.

Poznámka: Poslední ročníky mají kompletně prezenční výuku!