English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výuka od 4. 1. 2021

Na základě rozhodnutí vlády přecházíme od 4. 1. 2021 kompletně do režimu distanční výuky.

Škola umožní žákům, kteří to potřebují, individuální prezenční konzultace (1 žák/1 učitel). Rozpis termínů pro konzultaci v týdnu 4.–8. 1. 2021 bude zveřejněn na webu a zprostředkován žákům i rodičům přes Komens v pátek 1. 1. 2021.

Dále budou umožněny i prezenční konzultace vážných osobních problémů s pracovníky Školského poradenské pracoviště.