English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Pololetní klasifikace, dodatečná klasifikace

Pololetní klasifikace žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/21 je zpřístupněna ve webové aplikaci programu Bakalář. Žáci dostanou výpisy vysvědčení po obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole.

Termín pro doplnění podkladů pro klasifikaci je Rozhodnutím ředitele školy stanoven na 26. února 2021. V případě potřeby bude termín prodloužen. Dodatečná klasifikace bude probíhat v rámci individuálních prezenčních konzultací či online formou dle domluvy mezi vyučujícím a žákem. Termíny dodatečné klasifikace budou koordinovat třídní učitelé. Způsob koordinace bude upřesněn.