English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výuka od 11. ledna 2021

V termínu od 11. ledna do 22. ledna 2021 bude výuka probíhat ve stejném režimu jako v předchozím období, tj. kompletně distanční formou. Opět budou umožněny individuální prezenční konzultace (1 učitel / 1 žák). Rozpis konzultačních hodin je uveden ZDE.

Konzultace si žáci domlouvají přímo s konkrétními učiteli formou e-mailové komunikace v kopii pro třídního učitele. Budou rovněž umožněny konzultace s pracovníky školního poradenského pracoviště.