English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. 2. 2021 DO ODVOLÁNÍ JE ZAKÁZÁN POHYB A POBYT VE ŠKOLÁCH BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (nos, ústa), KTERÝM JE:

  • RESPIRÁTOR NEBO OBDOBNÝ PROSTŘEDEK splňující příslušné normy např. FFP2 nebo KN 95,
  • ZDRAVOTNICKÁ OBLIČEJOVÁ MASKA naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC (dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky-chirurgické roušky).

STEJNÉ OPATŘENÍ PLATÍ NA VŠECH VEŘEJNÝCH MÍSTECH, KDE DOCHÁZÍ K PŘÍTOMNOSTI ALESPOŇ 2 OSOB VZDÁLENÝCH OD SEBE MÉNĚ NEŽ 2 m

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Více informací viz INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (viz příloha) a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN