English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Provoz škol od 27. února 2021 a krizové opatření + prezenční konzultace

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021. I nadále je povolena přítomnost žáků při individuálních konzultacích (prozatím jen tisková zpráva https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna).

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat.

Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Dokument Informace o provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 bude ihned po jeho uvolnění ministerstvem školství zveřejněn na webových stránkách školy.

Žákům, kteří budou za účelem konzultace či zkoušky cestovat mimo okres svého bydliště, budeme na prokázání důvodnosti posílat prostřednictvím informačního systému Komens zprávu s uvedením: důvodu cesty (konzultace z předmětu, opravná zkouška z předmětu, dodatečná klasifikace z předmětu), data a času konzultace/zkoušky, učebny, jména učitele.

Ve zprávě bude uveden telefonický kontakt pro ověření správnosti informace pro případ kontroly (Ing. Jana Šedová, zástupkyně ŘŠ pro studijní záležitosti, tel.: 702 237 095).

Kromě průkazu totožnosti bude potřeba prokázat studium na škole (ideálně ISIC) a písemný doklad (čestné prohlášení odůvodňující pohyb mimo okres). Žáci mají také možnost požádat své třídní učitele o vystavení potvrzení o studiu.

Žáci jsou povinni dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro pohyb a pobyt ve školách.

Tabulka konzultačních hodin učitelů je přístupná ZDE.
(přístup k tabulce vyžaduje přihlášení ke školnímu Google účtu)